Klub Familia 65+ dla WOŚP Klub Familia 65+ dla WOŚP

Kabaret Zadra na spotkaniu Klubu Familia 65+ Kabaret Zadra na spotkaniu
Klubu Familia 65+


Wykład z Samorehabilitacji Wykład z Samorehabilitacji

Zabawa Andrzejkowa w Domu Kultury Wola Zabawa Andrzejkowa
w Domu Kultury Wola


O nas

Klub Familia 65+ to nowa struktura, powołana do życia w lipcu 2012 roku. Pomysł założenia Klubu zrodził się z potrzeby podnoszenia standardów życia polskich seniorów. Członkami Klubu są osoby, które poprawiły jakość swojego życia. Teraz chcą działać również w celu popularyzacji obecnych rozwiązań finansowych, prawnych i zdrowotnych by żyć godnie.

Do naszych głównych celów należy:

  1. Integracja osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym,
  2. Tworzenie warunków sprzyjających wymianie myśli i doświadczeń pomiędzy członkami Klubu, także poprzez aktywny kontakt z innymi organizacjami, których celem jest integracja środowiska seniorów, w tym, w szczególności, klubami dzielnicowymi czy też osiedlowymi klubami seniora,
  3. Promocja zdrowego trybu życia oraz wiedzy dotyczącej ochrony zdrowia oraz leczenia schorzeń związanych z wiekiem,
  4. Wspieranie Idei „godnego życia” poprzez realizacje działań na rzecz osób potrzebujących,
  5. Popularyzacja wiedzy w sferach będących przedmiotem zainteresowania osób w wieku senioralnym, poprzez organizowanie wydarzeń czy też udostępnianie publikacji oraz doradztwo specjalistyczne.

Założone cele realizujemy poprzez organizację bezpłatnych szkoleń, konferencji, wykładów, imprez oraz innego rodzaju wydarzeń. Tematy, które poruszamy dotyczą ważnych dla seniorów aspektów życia codziennego, począwszy od marca, wydajemy również bezpłatną gazetę „Kurier dla Seniora. Dozwolone od lat 65.”

Partnerzy

Fundusz Hipoteczny Familia